საქართველოს რესპირატორული ასოციაციის კონგრესი

საქართველოს რესპირატორული ასოციაციის კონგრესი
ბათუმი: 28-30.06.2018წ
დელეგატთა რაოდენობა: 1100