თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი

თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი

ენერგეტიკის მომავალი განვითარებადი ტენდენციები, უსაფრთხოება და
აბრეშუმის გზის ენერგეტიკული სარტყელის მდგრადობა. 
თბილისი: 22-23.10.2019წ
დელეგატთა რაოდენობა: 150