მრგვალი მაგიდა "თანამშრომლობა კეთილდღეობისთვის - სტრატეგია მომავალი საუკუნისთვის"

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია.
მრგვალი მაგიდა “თანამშრომლობა კეთილდღეობისთვის – სტრატეგია მომავალი საუკუნისთვის”
თბილისი: 26.05.2018წ
დელეგატთა რაოდენობა: 200