ქალის ჯანმრთელობა ჯანმრთელ სამყაროში საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის მე-15 საერთაშორისო კონგრესი

ქალის ჯანმრთელობა ჯანმრთელ სამყაროში საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის მე-15 საერთაშორისო კონგრესი
ბათუმი: 5-6.07.2019წ
დელეგატთა რაოდენობა: 400