პროექტები

Start Up Grind თბილისი

საერთაშორისო მომხსენებელთა რაოდენობა: 40
დელეგატთა რაოდენობა: 1700
თბილისი: 8-10.11.2019წ

თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი

ენერგეტიკის მომავალი განვითარებადი ტენდენციები, უსაფრთხოება და
აბრეშუმის გზის ენერგეტიკული სარტყელის მდგრადობა.

თბილისი: 22-23.10.2019წ

დელეგატთა რაოდენობა: 150

ქალის ჯანმრთელობა ჯანმრთელ სამყაროში საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის მე-15 საერთაშორისო კონგრესი

ქალის ჯანმრთელობა ჯანმრთელ სამყაროში საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის მე-15 საერთაშორისო კონგრესი
ბათუმი: 5-6.07.2019წ
დელეგატთა რაოდენობა: 400

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოში! ეროვნული ტურიზმის ჯილდოები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოში! ეროვნული ტურიზმის ჯილდოები
თბილისი: 17.12.2018
დელეგატთა რაოდენობა: 600

მრგვალი მაგიდა “თანამშრომლობა კეთილდღეობისთვის – სტრატეგია მომავალი საუკუნისთვის”

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია.
მრგვალი მაგიდა “თანამშრომლობა კეთილდღეობისთვის – სტრატეგია მომავალი საუკუნისთვის”
თბილისი: 26.05.2018წ
დელეგატთა რაოდენობა: 200